Szabványok

Szabványok rendeletek

A vonatkozó szabványok és rendeletek felsorolása

 

 

Ez a  fejezet nem törekszik a teljes komplett felsorolásra, tartalmaz érvényes és nem érvényes szabványokat is. A felülvizsgálatokhoz szükség van a régi szabványokra is, ezért hagytam a felsorolásban meg őket.  A honlap látogatói is részt vehetnek e fejezet frissítésében,szerkesztésében. Ha  megírják az újabb szabványokat és rendeleteket, akkor szívesen feltesszük a honlapunkra, így várhatóan a közös munka eredményeként lesz egy honlap, mely a felülvizsgálóknak a segítségére lehet. Tehát éljünk az internet adta lehetőségekkel. Szabványismereti beszélgetéseket a villanyszerelő fórum szabványismereti részeiben is megismerhet, beszélgetéseket folytathat a témával kapcsolatban. 

A szabványok több csoportba vannak csoportosítva. A gyűjtő címre kattintva találja meg a szabvány hivatkozások listáját.  

Az új szabvány változások kékkel kiemelve.

szabvány módositás

 

Szabvány módosítás

A vonatkozó szabványok és rendeletek felsorolása

 

 

Ez a  fejezet nem törekszik a teljes komplett felsorolásra, tartalmaz érvényes és nem érvényes szabványokat is. A felülvizsgálatokhoz szükség van a régi szabványokra is, ezért hagytam a felsorolásban meg őket.  A honlap látogatói is részt vehetnek e fejezet frissítésében,szerkesztésében. Ha  megírják az újabb szabványokat és rendeleteket, akkor szívesen feltesszük a honlapunkra, így várhatóan a közös munka eredményeként lesz egy honlap, mely a felülvizsgálóknak a segítségére lehet. Tehát éljünk az internet adta lehetőségekkel.

 

Jogszabályok

 • 1978.évi IV. törvény: a büntető törvénykönyvről (BTK)
 • 1991.évi XLV. törvény: mérésügyről és végrehajtása: 127/1991.( X.9.) korm.r. . 2001.évi CXII. törv.
 • 1993. évi LXXVI. törvény: szakképzésről.
 • 1995.évi XXVIII. törvény: nemzeti szabványosításról. Módosítva 2001 évi CXII. törv.
 • 1993.évi XCIII. törvény: munkavédelemről, 1992.évi. XXII.törv. a munka törvénykönyvről, végrehajtása:5/1993.(XII.26.) MÜM r.
 • 1988.évi tv. a gazdasági társaságokról.
 • 1990.évi LXXXVI.tv. a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról.
 • 2007.évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról. 273/2007.(X.19.) korm.r.
 • 2003.évi CXXXIII. törvény a társas házakról.
 • 2003.évi CXXIX törv. a közbeszerzésről.
 • 1996.évi LXXV törv. a munkaügyi ellenőrzésről.
 • 1996.évi XXXI.törv. a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról.

 

Kormány rendeletek

 • 115/1996.(VII.24.) korm.r.: tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről.
 • 116/1996. (VII.24.) korm.r.: tűzvédelmi bírságról.
 • 182/1997.(X.17.) korm.r.: műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről.
 • 253/1997.(XII.20.) korm.r.: országos településrendezési és építési követelményekről. (OTÉK)
 • 297/2005.(XII.23.) korm.r. és 260/2006.(XII.20.) korm.r.: magyar kereskedelmi engedélyezési hivatalról.
 • 104/2006.(IV.28.) korm.r.: település tervezési és az építészeti-műszaki tervezési valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól.
 • 225/2007.(VIII.31.) korm.r.: nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságról.
 • 290/2007.(X.31)  építőipari tevékenységről, építési naplóról, kivitelezési dokumentáció tartalmáról.   "   16§ (4) (c) pontja: épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha az építmény 7KW-nál nagyobb az építmény elektromos felvétele."
 • 176/2008.(VI.30.) korm.r.: épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról.
 • 191/2009.(IX.15.) kormányrendelet az építőipari   kivitelezési tevékenységről.

 

Miniszteri rendeletek

 

 • 8/1981. ( XII.27.) IPM rendelet.: a kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról.
 • 17/1993.(VII.1.) KHVM r.: egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról.
 • 31/1995.(VII.25.) IKM r.: vas és fémipari szerelési biztonsági szabályzat kiadásáról.
 • 31/1996.(VI.19.) IKM r.: ipari mester képzés szakmai és vizsgakövetelményeiről.
 • 46/1997.(XII.29.) KTM r.: egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról.
 • 79/1997.(XII.31.) IKIM r.: egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és azoknak való megfelelőség értékeléséről.
 • 47/1999.(VIII.4.) GM r.: emelőgép biztonsági szabályzat kiadásáról.
 • 8/2001.(III.30.) GM r.: villamosmű műszaki-biztonsági követelményei szabályzat (VMBKSZ) hatályba lépéséről.
 • 108/2001.(XII.23.) FVM-GM együttes r.: felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról.
 • 3/2002.(II.8.) SZCsM-EüM együttes rend.: munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
 • 8/2002.(II.16.) GM r.: potenciálisan robbanás veszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról.
 • 2/2003.(X.29.) GKM rendelet: a feszültség alatti munkavégzés biztonsági szabályzata. módosítva 60/2005. (VII.22.) GKM rend.
 • 122/2004.(X.15.) villamosmű biztonsági övezetéről.
 • 143/2004.(XII.24.) GKM r.: hegesztési biztonsági szabályzat kiadásáról.
 • 22/2005. ( XII.21.) FMM rendelet: a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet módosításáról. 
 • 10/2016.(IV.5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.
 • 62/2006.(VIII.30.) GKM r.: elektromágneses összeférhetőségről.
 • 9/2008. ( II.22. ) ÖTM rend.: országos tűzvédelmi szabályzat.
 • 28/2011. (IX. 6.) BM. rendeletét az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
 • 54/2014.(XII.5) BM rendelet Országos tűzvédelmi szabályzat

 

 

 

 

Villamos berendezések létesítése

Az oldalon felsorolt szabványok közül  sok már nem mértékadó szabvány.

MSZ 1600 sorozat: Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.

 • MSZ 1600-1:1977: általános előírások.
 • MSZ 1600-1:1977+M:1981: általános előírások.
 • MSZ 1600-2:1979: poros helyiségek.
 • MSZ 1600-3:1986: időszakosan nedves helyiségek.
 • MSZ 1600-4:1980: nedves helyiségek.
 • MSZ 1600-5:1980: marópárás helyiségek.
 • MSZ 1600-6:1981: meleg helyiségek.
 • MSZ 1600-7:1981: szabadterek.
 • MSZ 1600-8:1977: robbanás veszélyes helyiségek és szabadterek.
 • MSZ 1600-9:1978: tűzveszélyes helyiségek és szabadterek.
 • MSZ-1600:10:1983: istállók és egyéb mezőgazdasági építmények.
 • MSZ 1600-11:1982: villamos kezelőterek és laboratóriumok. Érvényes.
 • MSZ 1600-12:1982: gépjárműtárolók, gépjármű színek és repülőgép hangárok.
 • MSZ 1600-13:1982: színházak és hasonló kulturális létesítmények. Érvényes.
 • MSZ 1600-14:1983: közterület. Érvényes.
 • MSZ 1600-15:1975: éghető anyagból készült épületek és épület szerkezetek.
 • MSZ 1600-16:1992: helyhez kötött akkumulátorok telepítése, akkumulátor helyiségek és töltő állomások létesítése. Érvényes.

MSZ 1610 sorozat: létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.

 • MSZ 1610-1:1970: általános előírások és száraz helyiségre vonatkozó előírások.
 • MSZ 1610-2:1970: poros, időszakosan nedves, marópárás, meleg helyiségek és szabadtér.
 • MSZ 1610-3:1970: robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek. visszavont.
 • MSZ 1610-4:1970: tűzveszélyes helyiségek és szabadterek.
 • MSZ 1610-5:1970: villamos kezelőterek és laboratóriumok.
 • MSZ 1610-6:1979: kis zárlati áramú berendezések.
 • MSZ 1610-7:1970: színházak és hasonló kulturális létesítmények.
 • MSZ 1610-8:1970: közterület.
 • MSZ EN 61936-1:2011: 1 KV-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések, általános szabályok. MSZ 1610 szabványt váltja.

MSZ 2364/MSZ HD 60364 sorozat: kisfeszültségű villamos berendezések.

 • MSZ 2364-100:1995: alkalmazási terület, tárgy és alapelvek.
 • MSZ 2364-100:2004: alkalmazási terület, tárgy és alapelvek.
 • MSZ HD 60364-1:2009 alapelvek, általános jellemzők elemzése, meghatározások.
 • MSZ 2364-200:1992: Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések. Fogalom meghatározások
 • MSZ 2364-200:2002: nemzetközi elektrotechnikai szótár, fogalom meghatározás.
 • MSZ 2364-300:1995: általános jellemzők elemzése.

Biztonságtechnikai részek

 • MSZ HD 60364-4-41:2007: áramütés elleni védelem.
 • MSZ 2364-410:1999: áramütés elleni védelem.
 • MSZ 2364-410:1999/ 1M:2004: áramütés elleni védelem
 • MSZ 2364-420:1994: a villamos berendezések hőhatás elleni védelme.
 • MSZ HD 60364-4-42:2011 Biztonság. Hőhatások elleni védelem.
 • MSZ 2364-430:1994: túláram védelem
 • MSZ 2364-430:2004: túláram védelem.
 • MSZ HD 60364-4-43:2010 kisfeszültségű villamos berendezések: biztonság. túláram védelem.
 • MSZ 2364-442:1998: túlfeszültség védelem, a kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek föld zárlata esetén.
 • MSZ 2364-443:2002: légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem.
 • MSZ HD 60364-4-43:2010: kisfeszültségű villamos berendezések: biztonság. túláram védelme
 • MSZ HD 60364-4-443:2007: légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem.
 • MSZ HD 60364-4-444:2011: feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem.
 • MSZ 2364-450:1994: feszültség csökkenés védelem.
 • MSZ 2364-460:1994: leválasztás és kapcsolás
 • MSZ 2364-460:2002: leválasztás és kapcsolás.
 • MSZ 2364-470:1995: Áramütés elleni védelem alkalmazása
 • MSZ 2364-470:2002: védelmi módok alkalmazása, általános előírások, áramütés elleni védelmi módok.
 • MSZ 2364-473:1994:  túláram védelem alkalmazása.
 • MSZ 2364-482:1998: védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén.

Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése

 • MSZ 2364-510:1995: villamos szerkezetek kiválasztása, általános előírások.
 • MSZ 2364-510:2002: villamos szerkezetek kiválasztása, általános előírások.
 • MSZ HD 60364-5-51:2007: általános előírások.
 • MSZ HD 60364-5-51:2010. villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése, általános előírások.
 • MSZ 2364-520:1997: kábel és vezeték rendszerek.
 • MSZ 2364-523:1998: kábel és vezeték rendszerek megengedett áramai
 • MSZ 2364-523:2002: kábel és vezeték rendszerek megengedett áramai.
 • MSZ HD 60364-5-52:2011: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek
 • MSZ HD 60364-5-534:2009 villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése, leválasztás, kapcsolás és vezérlés, túlfeszültség védelmi eszközök.
 • MSZ 2364-537:1995: Leválasztó kapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei
 • MSZ 2364-537:2002: kapcsoló és vezérlő készülékek, leválasztó kapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei.
 • MSZ 2364-540:1995: földelő berendezések és védővezetők kiválasztása és felszerelése.
 • MSZ HD 60364-5-54:2007: földelő berendezések, védővezetők és védő egyen potenciálra hozó vezeték.
 • MSZ 2364-551:1999: egyéb szerkezetek, kisfeszültségű áramfejlesztők.
 • MSZ HD 60364-5-551:2010 villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése, egyéb szerkezetek, kisfeszültségű áramfejlesztők.
 • MSZ HD 60364-5-56:2010  biztonsági berendezések táplálása.
 • MSZ HD 60364-5-559:2006: egyéb szerkezetek, lámpatestek és világítási berendezések.
 • MSZ 2364-560:1995: biztonsági berendezések táplálása.

Ellenőrzés

 • MSZ 2364-610:1998: első felülvizsgálat.
 • MSZ 2364-610:2003: ellenőrzés, első ellenőrzés.
 • MSZ HD 60364-6:2007: ellenőrzés.

Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények

 • MSZ HD 60364- 7-701:2007: helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal.
 • MSZ 2364-702:1994: uszodák.
 • MSZ 2364-702:2003: úszómedencék és egyéb medencék.
 • MSZ HD 60364-7-702:2011 Úszómedencék és szökőkutak.
 • MSZ 2364-703:1994: szauna fűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék.
 • MSZ HD 60364-7-703:2006: szauna fűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék.
 • MSZ 2364-704:2002: felvonulási és bontási területek villamos berendezései.
 • MSZ HD 60364-7-704:2007: építési és bontási területek villamos berendezései.
 • MSZ 2364-705:1999: Mezőgazdasági és kertészeti épületek villamos berendezései
 • MSZ HD 60364-7-705:2007: mezőgazdasági és kertészeti építmények.
 • MSZ 2364-706:1999: Vezetőanyagú szűk helyek
 • MSZ HD 60364-7-706:2007: vezető anyagú szűk helyek.
 • MSZ 2364-707:2002: adatfeldolgozó berendezések követelményei.
 • MSZ 2364-708:1999: Lakókocsiparkok és lakókocsik villamos berendezései
 • MSZ 2364-708:2006: lakókocsi parkok villamos berendezései.
 • MSZ HD 60364-7-708:2010 lakókocsiparkok, kempingek és hasonló helyek villamos berendezései.
 • MSZ HD 60364-7-709:2010: kishajó kikötők és hasonló helyek.
 • MSZ 2364-711:2003: kiállítások, bemutatók, standok.
 • MSZ HD 60364-7-712:2006: napelemes (PV) energiaellátó rendszerek.
 • MSZ 2364-714:2002: szabadtéri világító berendezések.
 • MSZ HD 60364-7-715:2006: törpefeszültségű világítási berendezések.
 • MSZ HD 60364-7-717:2005: mobil vagy szállítható egységek.
 • MSZ HD 60364-7-717:2010. mobil vagy szállítható egységek.
 • MSZ HD 60364-7-721:2010. lakókocsik és lakó autók villamos berendezései
 • MSZ HD 60364-7-729:2010. kezelési vagy karbantartási folyosók.
 • MSZ HD 60364-7-740:2007: vásárokban, vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek szórakoztató eszközök és pavilonok ideiglenes villamos berendezései.
 • MSZ 2364-753:2004: padló és mennyezetfűtő berendezések.
 • MSZ 2364-754:2006: lakókocsik és lakóautók villamos berendezései.

Érintésvédelmi jellegű szabványok, áramütés elleni védelem

 • MSZ 172 sorozat: érintésvédelmi szabályzat.
 • MSZ 172-1:1986:  kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések.
 • MSZ 172-1:1986+1M:1989:  kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések.
 • MSZ 172-2:1994: 1000 V-nál nagyobb feszültségű nem közvetlenül földelt berendezések.
 • MSZ 172-3:1973: 1000 V-nál nagyobb feszültségű közvetlenül földelt berendezések.
 • MSZ 172-4:1978: 1000 V-nál nagyobb feszültségű, kis zárlati áramú berendezések.
 • MSZ 2364-410:1999: áramütés elleni védelem.
 • MSZ 2364-410:1999/1M:2004: áramütés elleni védelem.
 • MSZ HD 60364-4-41:2007: áramütés elleni védelem.
 • MSZ-07-5017:1983: villamos üzemű, helyi tömegközlekedés áramellátási rendszereinek érintésvédelme. Követelmények, vizsgálatok.
 • MSZ EN 61140:2003: áramütés elleni védelem, villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok.
 • MSZ EN 61140:2002/A1:2007: áramütés elleni védelem, villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok
 • MSZ 04-115:1982: egyen potenciálra hozás hálózatának kialakítása.
 • MSZ 04-124:1979: vasbeton alapozás alkalmazása földelés céljára.
 • MSZ 171-1:1984: villamos gyártmányok közös biztonsági előírásai, érintésvédelmi osztályozás.
 • MSZ EN 50310:2001. Egyen potenciálú összekötések és földelések alkalmazása információtechnikai berendezéseket tartalmazó épületekben.
 • 8/1981.(XII.27.) IPM rendelet: KLÉSZ kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról.
 • 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet: munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szól.

Villámvédelmi szabványok, sztatikus feltöltődések és elektromágneses összeférhetőség

 • MSZ 274-1:1997: fogalom meghatározások.
 • MSZ 274-2:1981 épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása.
 • MSZ 274-2:1981+1M:2001: épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása.
 • MSZ 274-3:1981
 • MSZ 274-3:1981+1M:1985 villámhárító berendezés műszaki követelményei.
 • MSZ 274-3:1981+2M:2001: villámhárító berendezés műszaki követelményei.
 •  
 •  
 • MSZ 274-4:1974: felülvizsgálat.
 • MSZ IEC 1312-1:1997: elektromágneses villámimpulzus elleni védelem.
 • MSZ EN 62305 sorozat: villámvédelem.
 • MSZ EN 62305-1:2006: általános alapelvek.
 • MSZ EN 60305-1:2011 1 rész. Általános alapelvek.
 • MSZ EN 62305-2:2006: kockázat elemzés.
 • MSZ EN 62305-3:2006: létesítmények fizikai károsodása és életveszély.
 • MSZ EN 62305-3:2009. villámvédelem 3. rész. építmények fizikai károsodása és életveszély.
 • MSZ EN 62305-3:2011 3 rész. építmények fizikai károsodása és életveszély.
 • MSZ EN 62305-4:2006: villamos és elektronikai rendszerek létesítményekben.
 • MSZ EN 62305-4:2011  villamos és elektronikai rendszerek létesítményekben.
 • MSZ EN 50164 sorozat: villámvédelmi berendezés elemei.
 • MSZ EN 50164-1:2000+A1:2007: összekötő elemek követelményei.
 • MSZ EN 50164-1:2009 villámvédelmi berendezés elemei 1.rész összekötő elemek követelményei.
 • MSZ EN 50164-2:2003+A1:2007: vezetők és földelők követelményei.
 • MSZ EN 50164-2:2009  vezetők és földelők követelményei, a villámvédelmi berendezés elemei.
 • MSZ EN 50164-3:2007: leválasztó szikraközök követelményei.
 • MSZ EN 50164:3:2009. összecsatoló szikraközök követelményei.
 • MSZ EN 50164-4:2009.  vezető tartók követelményei.
 • MSZ EN 62561-4:2011  villámvédelmi rendszer elemei (LPSC) vezető tartók követelményei
 • MSZ EN 50164-5:2009. földelők ellenőrzési aknáinak és földelők  tömítéseinek követelményei.
 • MSZ EN 50164-6:2009. villámcsapás számlálok követelményei.
 • MSZ EN 50164-7:2009. földelés javító anyagok követelményei
 • MSZ EN 50536:2011 villámvédelem, viharfigyelő rendszerek

Sztatikus feltöltődések

 • MSZ 16040-1:1973: fogalmak.
 • MSZ 16040-3:1973: veszélyességi szintek.
 • MSZ 16040-4:1974: védelem módjai.
 • MSZ 16041-2:1975 sztatikus feltöltődési mérések. A levezetési ellenállás vizsgálata
 • MSZ 16041-3:1976 sztatikus feltöltődési mérések: vezetőképes kesztyű és lábbeli vizsgálata
 • MSZ 16041-4:1978 sztatikus feltöltődési mérések: a feltöltődés nagyságának mérése
 • MSZ EN 61340-4-1:2004: Padlóburkolatok és beépített padlók villamos ellenállása
 • MSZ EN 61340-4-3:2002 elektrosztatika szabványos vizsgálati módszerek, lábbelik
 • MSZ EN 61340-4-4:2006 Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokra Hajlékony falú ömlesztettáru-tárolók (FIBC-k) elektrosztatikus osztályozása
 • MSZ EN 61340-5-1:1998 Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme. Általános követelmények.

Elektromágneses összeférhetőség

 • MSZ EN 50270:2007: elektromágneses összeférhetőség. villamos készülékek az éghető gázok, mérgező gázok vagy oxigén érzékeléséhez és mérésére.
 • MSZ EN 55011:2007+A2:2007: ipari, tudomány és orvosi, rádiófrekvenciás berendezések, rádiózavar-jellemzők, határértékek és mérési módszerek.
 • MSZ EN 55011:2011: ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádió frekvenciás zavar jellemzők. Határértékek és mérési módszerek.
 • MSZ EN 55013:2002: rádióműsor és televízió műsor, vevő készülékek és a kapcsolódó készülékek, rádiózavar jellemzők, határértékek és mérési módszerek.
 • MSZ EN 55014 sorozat: elektromágneses összeférhetőség, háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei.
 • MSZ EN 55015:2008: villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar jellemzőinek határértékei és mérési módszerei.
 • MSZ EN 55020:2007: rádióműsor és televízió műsor vevőkészülékek és hozzájuk kapcsolódó készülékek, zavar tűrés jellemzők, határérték és mérési módszerek.
 • MSZ EN 55022:2007: információ technológiai berendezések, rádiózavar jellemzők, határértékek és mérési módszerei.
 • MSZ EN 50065-1:2011: kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3KHz-148.5KHz -es jelek továbbítására.általános előírások, frekvenciasávok és elektromágneses zavarok.
 • MSZ EN 61000-4-22:2011Elektromágneses összeférhetőség.  vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott zavar és zavartűrési mérések visszhang mentes helyiségben
 • MSZ EN 61000-6:2007/A1:2011 EMC. általános szabályok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsájtási szabványa
 • MSZ EN 61000 sorozat: elektromágneses összeférhetőség / EMC /
 • MSZ EN 61000-2: környezet.
 • MSZ EN 61000-3: határértékek.
 • MSZ EN 61000-4: vizsgálati és mérési módszerek.
 • MSZ EN 61000-4-4:2011: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) gyors villamos tranziens/burst jelenségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat.
 • MSZ EN 61000-4-5:2007: EMC Lökőhullámmal szembeni zavarszűrési vizsgálat.
 • MSZ EN 61000-4-18:2007/A1:2011: EMC zavartűrési vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal
 • MSZ EN 61000-5: létesítési és védelmi, óvintézkedési irányelvek.
 • MSZ EN 61000-6: általános szabályok.
 • MSZ EN 50081-1:1992: elektromágneses összeférhetőség, általános zavar, kibocsájtási szabvány, lakóhelyi, kereskedelmi és kisipari környezet.
 • MSZ EN 50081-2:1993: ipari környezet.
 • MSZ EN 50082-1:1997: általános zavar szűrési szabvány, lakóhelyi, kereskedelmi és kisipari környezet.
 • MSZ EN 50082-2:1995: ipari környezet.
 • MSZ EN 50270:2000: villamos készülékek éghető gázok, mérgező gázok, vagy oxigén érzékeléséhez és mérésére.

Robbanás veszélyes térségekre vonatkozó szabványok

 • MSZ EN 1127-1:2000: robbanóképes közegek, robbanás megelőzés és robbanás védelem, 1 rész: alapelvek és módszertan.

Robbanás biztos villamos gyártmányok.

 

 • MSZ EN 50014-50021: sorozat: robbanás biztos villamos gyártmányok.
 • MSZ EN 50014:2001: általános előírások.
 • MSZ EN 50015:2000: robbanás biztos villamos gyártmányok, olaj alatti védelem "o"
 • MSZ EN 50016:2003: túlnyomásos védelem "P"
 • MSZ EN 50017:2000:     "     kvarchomok védelem "q".
 • MSZ EN 50018:2001: nyomásálló tokozás "d"
 • MSZ EN 50019:2000: fokozott biztonság "e"
 • MSZ EN 50020:2003: gyújtó szikramentes védelem,  "i"
 • MSZ EN 50021:1999: n típusú védelem.

Sújtólég és robbanás biztos villamos gyártmányok.

 

 • MSZ EN 50028,...50033,   50039, 50050: sújtólég és robbanás biztos villamos gyártmányok.
 • MSZ EN 50028:1992: légmentes zárás kiöntő anyaggal "m"
 • MSZ EN 50033:1993: fejlámpák sújtólégveszélyes bányák számára.
 • MSZ EN 50039:1992: gyújtó szikramentes villamos rendszerek "i"
 • MSZ EN 50050:2007: Robbanás biztos villamos gyártmányok. elektrosztatikus kézi szóró készülékek.
 • MSZ EN 50078:1999: ívhegesztő égők és pisztolyok.
 • MSZ EN 50177:2007: automatikus, elektrosztatikus szórókészülékek éghető bevonó porokhoz.

Éghető vagy toxikus gázok és gőzök érzékelése használt, nyílt optikai mérő utas készülékek követelményei

 • MSZ EN 50241 sorozat: éghető vagy toxikus gázok és gőzök érzékelése használt, nyílt optikai mérő utas készülékek követelményei.
 • MSZ EN 1127-1:2000: robbanóképes közegek, robbanás megelőzés és robbanás védelem, 1 rész: alapelvek és módszertan

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok.

 

 • MSZ EN 50281 sorozat: gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok.
 • MSZ EN 50281-1-1:2003: tokozással védett gyártmányok, kialakítás, vizsgálatok.
 • MSZ EN 50281-1-2:2005: tokozással védett villamos készülékek, kiválasztás, felszerelés, karbantartás.,,,
 • MSZ EN 50281-2-1:2000: vizsgálati módszerek, legkisebb gyulladási hőmérséklet meghatározási módszere.,,,
 • MSZ EN 50281-3:2003: olyan térségek besorolása, ahol gyúlékony porok vannak vagy találhatóak.
 • MSZ EN 61241 sorozat: gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok.
 • MSZ EN 61241-0:2007: általános követelmények.
 • MSZ EN 61241-1:2005: védelem "tD" tokozással.
 • MSZ EN 61241-2-2:1999: vizsgálati módszerek, por rétegek fajlagos villamos ellenállásának meghatározási módszere.
 • MSZ EN 61241-4:2007: "pD" típusú védelem.
 • MSZ EN  61241-10:2005: olyan térségek besorolása, ahol gyúlékony porok vannak vagy lehetnek.
 • MSZ EN 61241-11:2007:  "iD"  gyújtószikra mentes védelem.
 • MSZ EN 61241-14:2005: kiválasztás és felszerelés.
 • MSZ EN 61241-17:2005: villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása robbanás veszélyes térségekben,bányák kivételével.
 • MSZ EN 61241-18:2005: védelem " mD " légmentesen lezáró kiöntő anyaggal.

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegben

 • MSZ EN 60079 sorozat: villamos gyártmányok robbanóképes gázközegben.
 • MSZ EN 60079-0:2007: általános követelmények.
 • MSZ EN 60079-0:2010: általános követelmények
 • MSZ EN 60079-1:2008: készülékek védelme "d" nyomásálló tokozással.
 • MSZ EN 60079-2:2008: túlnyomásos védelem "p"
 • MSZ EN 60079-5:2008: készülékek védelme kvarchomok töltéssel "q"
 • MSZ EN 60079-6:2007: készülékek olaj alatti védelemmel   "o"
 • MSZ EN 60079-7:2007: készülékek fokozott biztonságú védelemmel    " e"
 • MSZ EN 60079-10:2003: robbanás veszélyes térségek besorolása.
 • MSZ EN 60079-10-1:2009: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek
 • MSZ EN 60079-10-2:2010: Térségek osztályozása. Gyúlékony poros közegek
 • MSZ EN 60079-11:2007: készülékek gyújtó szikramentes védelemmel "i"
 • MSZ EN 60079-13:2011: Robbanóképes közegek. Gyártmány védelem túlnyomásos helyiséggel „p”
 • MSZ EN 60079-14:2003: villamos berendezések létesítése robbanás veszélyes térségekben bányák kivételével.
 • MSZ EN 60079-14:2009: Robbanóképes közegek. Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése
 • MSZ EN 60079-15:2006: " n" védelmi módú villamos gyártmányok  kialakítása, vizsgálata, megjelölése.
 • MSZ EN 60079-15:2011: Gyártmányok védelme „n” típusú védelemmel
 • MSZ EN 60079-17:2008: robbanóképes közegek, villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása.
 • MSZ EN 60079-18:2004: kiöntő anyaggal légmentesen lezárt "m" védelmi módú villamos gyártmányok szerkezete, vizsgálata, megjelölése.
 • MSZ EN 60079-18:2010: Robbanóképes közegek. Készülékek védelme kiöntéssel, „m”
 • MSZ EN 60079-19:2008: robbanóképes közegek, készülékek javítása, felújítása, helyreállítása.
 • MSZ EN 60079-19:2011: Robbanóképes közegek. Készülékek javítása, felújítása és helyreállítása
 • MSZ EN 60079-20-1:2011: Robbanóképes közegek. Anyagjellemzők gáz és gőz osztályozásához. Vizsgálati módszerek és adatok
 • MSZ EN 60079-25:2004: gyújtószikra mentes rendszerek.
 • MSZ EN 60079-25:2011: Robbanóképes közegek. Gyújtó szikramentes villamos rendszerek
 • MSZ EN 60079-26:2007: Robbanóképes közegek. Ga készülékvédelmi szintű (EPL-) készülékek
 • MSZ EN 60079-27:2007: villamos gyártmányok robbanóképes gázközegben, gyújtó szikra mentes terei busz és nem gyújtó szikra mentes terepi busz biztonsági elvei.
 • MSZ EN 60079-27:2009: Robbanóképes közegek. Gyújtó szikramentes terepi busz biztonsági elvei
 • MSZ EN 60079-28:2007: Robbanóképes közegek. Optikai sugarat használó készülékek és átviteli rendszerek védelme
 • MSZ EN 60079-29-1:2008: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei
 • MSZ EN 60079-29-2:2008: Gázérzékelők. Éghető gázok és oxigén érzékelőinek kiválasztása, létesítése, használata és karbantartása
 • MSZ EN 60079-30-1:2007: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati követelmények
 • MSZ EN 60079-30-2:2007: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. A tervezés, a létesítés és a karbantartás alkalmazási útmutatója
 • MSZ EN 61242-17:2005: villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása robbanás veszélyes térségekben, bányák kivételével.

Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések

 • MSZ EN 13463-1:2009: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. 1. rész: Alapmódszer és követelmények
 • MSZ EN 13463-2:2005: Védelem az áramlást korlátozó ’fr’ tokozással
 • MSZ EN 13463-3:2005: Védelem nyomásálló tokozással ’d’
 • MSZ EN 13463-5:2004: Szerkezetbiztonsági védelem „c”
 • MSZ EN 13463-6:2005: Védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével ’b’
 • MSZ EN 13463-8:2004: Védelem folyadékba való bemerítéssel „k”

Robbanóanyag ipari létesítmények létesítési biztonsági követelményei

 • MSZ-09-57.0011 sorozat: robbanóanyag ipari létesítmények létesítési biztonsági követelménye
 • MSZ 09-57.0011-1:1987: fogalom meghatározások
 • MSZ 09-57-0011-2:1987: létesítmény kialakítása
 • MSZ 09-57-0011-3:1987: épületgépészeti előírások
 • MSZ 09-57-0011-4:1987: villamos előírások

 

Vizsgálati módszerekre vonatkozó szabványok

 • MSZ 4851 sorozat:  érintésvédelmi vizsgálati módszerek.
 • MSZ 4851-1:1988: általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata.
 • MSZ 4851-2:1990: földelési ellenállás és a fajlagos ellenállás mérése.
 • MSZ 4851-3:1989: védővezetős érintésvédelmi módok  mérési módszerei.
 • MSZ 4851-4:1989: feszültség védőkapcsolás ellenőrzése.
 • MSZ 4851-5:1973: Érintésvédelmi vizsgálati módszerek Védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei erősáramú villamos berendezésekben
 • MSZ 4851-5:1991: védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei.
 • MSZ 4851-6:1973: 1000 V-nál  nagyobb feszültségű, erősáramú villamos berendezések különleges vizsgálati előírásai.
 • MSZ 4852:1997: villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése.
 • MSZ 10900:1970: 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata.
 • MSZ 10900:1970+1M 1986: 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata.
 • MSZ 10900:2009 kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése.
 • 28/2011. (IX. 6.) BM. rendelet. Országos Tűzvédelmi Szabályzat
 •  
 • MSZ EN 61557 sorozat: legfeljebb 1000 V váltakozó áramú és 1500 V egyen feszültségű kisfeszültségű elosztó hálózatok villamos biztonsága. védelmi módot vizsgáló mérő és jelző készülékek.
 • MSZ EN 61557.1:2007: általános követelmények.
 • MSZ EN 61557-2:2007: szigetelési ellenállás.
 • MSZ EN 61557-3:2007: hurok impedancia.
 • MSZ EN 61557-4:2007: földelő, védő, és egyen potenciál kiegyenlítő vezetők ellenállása.
 • MSZ EN 61557-5:2007: földelési ellenállás.
 • MSZ EN 61557-6:2007: áramvédő készülék.
 • MSZ EN 61557-7:2007: fázissorrend.
 • MSZ EN 61557-8:2007: szigetelés figyelő eszközök IT rendszerhez.
 • MSZ EN 61557-9:2009: berendezések IT rendszerekben való hibakereséshez.
 • MSZ EN 61557-10:2001: védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló kombinált mérő berendezés.

Kapcsoló és vezérlő berendezések

 • MSZ EN 60439-1:2000: Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Tipizált és részlegesen tipizált berendezések
 • MSZ EN 60439-2:2000: Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlő berendezések. 2. rész: Burkolt síncsatornás rendszerek (síncsatornák) egyedi követelményei
 • MSZ EN 60034-1:1998/A11:2003: Villamos forgógépek. 1. rész: Névleges és üzemi jellemzők
 • MSZ EN 60034-8:2003: Villamos forgógépek. 8. rész: Kapocsjelölések és forgásirány

Gépi berendezések biztonsága

 • MSZ EN 60204-1:2010: Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános előírások
 • MSZ EN 60204-11:2001: Az 1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű vagy 1500 V-nál nagyobb egyenfeszültségű és legfeljebb 36 kV-os nagyfeszültségű szerkezetek követelményei
 • MSZ EN 60204-31:2001: Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 31. rész: Varrógépek, varrógépegységek és varrógéprendszerek egyedi biztonsági és EMC-előírásai
 • MSZ EN 60204-32:2009: Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos berendezései. 32. rész: Emelőgépek követelményei
 • MSZ EN 60034-1:2011: villamos forgógépek, névleges adatok és üzemi jellemzők.
 • MSZ EN 418:1993: Vészkikapcsoló berendezések működési szempontjai, a kialakítás elvei
 • MSZ EN 457:1994: akusztikai vészjelzések, általános követelmények, kialakítás, vizsgálat
 • MSZ EN 574:1998: Kétkezes kapcsolók, működési szempontok, kialakítási irányelvek
 • MSZ EN 574:1996+A1:2008: Gépek biztonsága. Kétkezes kapcsolók. Működési szempontok. Kialakítási elvek
 • MSZ EN 954-1:1999: vezérlő berendezések biztonságával összefüggő szerkezeti részek, kialakítás általános irányelvei
 • MSZ EN 1037:1997: Váratlan indítás megelőzése
 • MSZ EN 1037:1995+A1:2008: Gépek biztonsága. A váratlan indítás megelőzése
 • MSZ EN 1837:2010: Gépek beépített világítása
 • MSZ EN 81-1:2002: Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
  1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók
 • MSZ EN 81-1:1998/A1:2006: Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók
 • MSZ EN 81-1:1998/A2:2005: Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
  1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók.
 • MSZ EN 292-1,2:1993: gépek biztonsága, alapfogalmak, kialakítás általános elvei.

 

Erősáramú üzemi szabályzat és villamos üzemvitel

 • MSZ 1585:2001: erősáramú üzemi szabályzat, villamos berendezések üzemeltetése.
 • MSZ 1585:2009: villamos berendezések üzemeltetése.
 • MSZ EN 50274:2002 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. Áramütés elleni védelem. Védettség veszélyes aktív részek véletlen, közvetlen érintése ellen
 • MSZ EN 50321:2002 Villamosan szigetelő lábbeli kisfeszültségű villamos berendezéseken végzendő munkákhoz
 • MSZ EN 50365:2002 Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos berendezésekben való használatra
 • MSZ 1585:2009. villamos berendezések üzemeltetése.
 • MSZ EN 50110-1:2005:  villamos berendezés üzemeltetése.
 • MSZ EN 50110-2:1999: villamos berendezések üzemeltetése, nemzeti melléklettel.
 • MSZ EN 50110-2:2011 villamos berendezések üzemeltetése, nemzeti mellékletek
 • MSZ EN 60900:2004 Feszültség alatti munkavégzés. Kéziszerszámok legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségen és 1500 V egyenfeszültségen való használatra
 • MSZ EN 60903:2004 Feszültség alatti munkavégzés. Szigetelőanyagú kesztyűk.
 • MSZ EN 61236:2011 Feszültség alatti munkavégzés. Nyergek, rúdszorítók és szerelvényeik.
 • 2/2003.(X.29.) GKM rendelet a feszültség alatti munkavégzés biztonsági szabályzata. módosítva 60/2005. (VII.22.) GKM rendelet.

Hálózatra kapcsolás

 • MSZ 447:1998+1M:2002:  közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás.
 • MSZ 447:2009: közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás.

Egészségügyi létesítmények

 • MSZ 2040:1995: egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése.
 • MSZ EN 60601: gyógyászati villamos készülékek biztonsági előírásai.

Világítástechnikai szabványok

 • MSZ EN 12464-1:2003: fény, világítás, munkahelyi világítás.1. rész belsőtéri munkahelyek.
 • MSZ EN 12464-2:2007: Munkahelyi világítás. 2. rész: Szabadtéri munkahelyek
 • MSZ EN 12665:2002: Fény és világítás. Világítási követelmények előírásához szükséges alapfogalmak és kritériumok.
 • MSZ EN 13201-2:2004: Útvilágítás. 2. rész: A világítási jellemzők követelményei
 • MSZ EN 13201-3:2004: Útvilágítás. 3. rész: A világítási jellemzők számítása
 • MSZ EN 13201-4:2004: Útvilágítás. 4. rész: A világítási jellemzők mérési módszerei
 • MSZ 20194: közforgalmú területek mesterséges megvilágítása
 • MSZ EN 61347: lámpákkal kapcsolatos sorozat
 • MSZ EN 50172:2005: Biztonsági világítási rendszerek
 • MSZ-EN 13032: 2005: Fény és világítás. Fényforrások és lámpatestek fotometriai adatai
 • MSZ EN 1838:2000: Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás
 • MSZ 9620: fénytechnikai terminológia.
 • MSZ 20194 közforgalmú területek mesterséges megvilágítása.
 • MSZ EN 40: lámpaoszlopok.
 • MSZ EN 50294: eljárás lámpa előtét kapcsolások összteljesítményének mérésére.
 • MSZ EN 60061: lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságot és biztonságot ellenőrző idomszerek..
 • MSZ EN 60068-2-63:  környezet állósági vizsgálatok, ütés,rugós kalapács.
 • MSZ EN 60155: fénycső gyújtók.
 • MSZ EN 60238: Edison menetes lámpafoglalatok.
 • MSZ EN 60320: készülék csatlakozók háztartási és hasonló célokra.
 • MSZ EN 60360:1999: lámpafejek melegedésének szabványos mérési módszere.
 • MSZ EN 60400: fénycső és gyújtó foglalatok.
 • MSZ EN 60529: IP védettségi fokozatok.
 • MSZ EN 60570: sínrendszerek lámpatestek villamos táplálására.
 • MSZ EN 60598-1: lámpatestek, általános követelmények és vizsgálatok.
 • MSZ EN 60598-2-1: általános célú helyhez kötött lámpatestek.
 • MSZ EN 60598-2-2: süllyesztett lámpatestek.
 • MSZ EN 60598-2-3: közvilágítási lámpatestek.
 • MSZ EN 60598-2-4: általános célú hordozható lámpatestek.
 • MSZ EN 60598-2-5: fényvetők.
 • MSZ EN 60598-2-6: izzólámpás lámpatestek beépített transzformátorral.
 • MSZ EN 60598-2-7: hordozható kerti lámpák.
 • MSZ EN 60598-2-8: kézilámpák.
 • MSZ EN 60598-2-25: kórházi lámpatestek.
 • MSZ EN 60529:2001: Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok

Névleges feszültségek

 • MSZ 1:2002: szabványos villamos feszültségek.
 • MSZ EN 50160:2008: közcélú elosztó hálózatokon való villamos energiaszolgáltatás feszültség jellemzői.
 • MSZ EN 501160:2011: közcélú elosztó hálózatokon való villamos energia szolgáltatás feszültség jellemzői.
 • MSZ HD 193 S2:1999: feszültség sávok épületek villamos berendezéseihez.
 • MSZ HD 472 S1:2002: kisfeszültségű, közcélú hálózatok névleges feszültségei.

Szabad vezetékek

 • MSZ 151-1:2000: erősáramú szabad vezetékek.1KV -nál nagyobb névleges feszültségű szabad vezetékek létesítési előírásai.
 • MSZ 151-1:2000/1M:2010: szabad vezetékek létesítési előírása
 • MSZ 151-3:1988: tartószerkezetek, oszlopok
 • MSZ 151-4:1989: tartószerkezetek alapozása
 • MSZ 151-8:2002: szabad vezetékek létesítési előírásai 1 KV névleges feszültségű

Földkábelek

 • MSZ 13207-1:1994: Erősáramú kábelvonalak 0,6/1 kV-tól 40/69 kV-ig terjedő névleges feszültségre. A kábelek fektetése
 • MSZ 13207-2:1982: Erősáramú kábel fektetése. A kábelvonal fektetése, szerelése és vizsgálata
 • MSZ 13207-3:1982: Erősáramú kábel fektetése. A terhelhetőség meghatározása
 • MSZ 13207-3:1995: Erősáramú kábelvonal 0,6/1 kV-tól 40/69 kV-ig terjedő névleges feszültségre. A terhelhetőség meghatározása
 • MSZ 13207-4:1979: Erősáramú kábel fektetése. A terhelhetőség számítása
 • MSZ 13207:2000: 0,6/1..20,8/36 KV névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelző kábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
 • MSZ 2064 1:1998: kábelek vezetékek megengedett áramai.
 • MSZ 2:1998: csatlakozási határfelületek melegedésének korlátozása.

Közművezetékek

 

 • MSZ 7487-1:1979: közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen, fogalom meghatározások.
 • MSZ 7487-2:1980: közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen, elhelyezés a térszint alatt.
 • MSZ 7487-3:1980: közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen, elrendezés a térszint felett.

Egyéb

 • MSZ EN 60617 sorozat: villamos rajzjelek.
 • MSZ 9943:1994: üzemanyag töltő állomás előírásai.
 • MSZ 15988:2000: 1-35KV feszültségű vezetékek és gyűjtő sínek  védelmi és automatika rendszere.
 • MSZ 09-00.0287: 1986+1M:1997: 3-400KV-os berendezések túlfeszültség védelme.
 • MSZ EN 60071-1:2006: szigetelés koordináció, fogalom meghatározás, elvek.
 • MSZ 19750:1987: kompresszor telepek biztonsági követelményei.
 • MSZ 07-4050 :1991: közúti jármű szerelő aknák, emelt jármű állások létesítési és biztonsági követelményei.
 • MSZ EN 595 sorozat: építmények tűzvédelme.
 • MSZ EN 60335-2-27:2011: háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság 2-27 rész bőr ultra ibolya  és infravörös besugárzására használt készülékek követelményei.
 • MSZ EN 60255-1:2010: mérő relék és védelmi készülékek. 1 rész. Általános követelmények.
 • MSZ EN 60255-151:2010: mérő relék és védelmi készülékek. 151 rész. Túláram és áram csökkenés védelem működési követelményei.

Riasztó és megfigyelő rendszerek

 • MSZ EN 50131-4:2009: Riasztó rendszerek. Behatolás és támadás jelző rendszerek. 4. rész. Figyelem felhívó eszközök.
 • MSZ EN 50132-1:2010: Riasztó rendszerek. Zárt láncú televíziós megfigyelő rendszerek biztonsági alkalmazásokhoz. 1 rész. Rendszer követelmények.
 • MSZ EN 50518-2:2011: riasztásfogadó központ műszaki követelmények.

Épületfelügyeleti rendszer, EIB, KNX

 • MSZ EN 50090: EIB szabvány, épületfelügyelet
 • MSZ EN 50090-2-1:1998: Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 2-1. rész: Rendszeráttekintés. Architektúra
 • MSZ EN 50090-3-1:1998: Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 3-1. rész: Alkalmazási szempontok. Bevezetés az alkalmazás felépítésébe
 • MSZ EN 50090-3-2:2004: Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 3-2. rész: Alkalmazási szempontok. Felhasználói folyamat
 • MSZ EN 50090-2-2:1996/A1:2007: Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 2-2. rész: Általános műszaki követelmények

Szünetmentes rendszerrel kapcsolatos

 • MSZ EN 62040-1-1:2003: Szünetmentes villamos energiaellátó rendszerek (UPS-ek). 1-1. rész: A kezelő által hozzáférhető területen használt UPS általános és biztonsági követelményei
 • MSZ EN 62040-1-2:2003: Szünetmentes villamos energiaellátó rendszerek (UPS-ek). 1-2. rész: A kezelő által korlátozottan hozzáférhető területen használt UPS általános és biztonsági követelményei
 • MSZ EN 62040-3:2001: Szünetmentes elektromos energiaellátó rendszerek (UPS). 3. rész: A működési és vizsgálati követelmények előírásának módszere
 • MSZ EN 62041:2004: teljesítmény transzformátorok, tápegységek, fojtótekercsek és hasonló termékek. EMC-követelmények
 • MSZ IEC 146-4:1992: Félvezetős átalakítók. Szünetmentes áramellátó rendszerek műszaki követelményei és vizsgálati módszerei
 • MSZ K 098:1981: Statikus félvezető villamos energia átalakítók váltakozó áramról egyenáramra. Egyenirányítók. Általános műszaki követelmények
 • MSZ EN 50091-1-1:1998: Szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszerek (UPS). 1-1. rész: Általános és biztonsági követelmények a kezelő által elérhető területeken használatos
 • MSZ EN 50091-1-1:1998: Szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszerek (UPS). 1-1. rész: Általános és biztonsági követelmények a kezelő által elérhető területeken használatos UPS részére
 • MSZ EN 50091-1-2:2000: Szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszerek (UPS). 1-2. rész: Általános és biztonsági követelmények korlátozott hozzáférésű területeken használatos UPS részére
 • MSZ EN 50091-2:1999: Szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszerek (UPS). 2. rész: EMC-követelmények
 • MSZ EN 50171:2001: Központi energiaellátó rendszerek
 • MSZ EN 60146-1-1:1993/A1:1999: Félvezetős áramátalakítók. Általános követelmények és hálózatvezérelt áramátalakítók. 1-1. rész: Alapkövetelmények előírásai (IEC
 • MSZ EN 60146-1-1:1999: Félvezetős áramátalakítók. Általános követelmények és hálózatvezérelt áramátalakítók. 1-1. rész: Alapkövetelmények előírásai (IEC
 • MSZ EN 60146-1-3:1999: Félvezetős áramátalakítók. Általános követelmények és hálózatvezérelt áramátalakítók. 1-3. rész: Transzformátorok és fojtótekercsek (IEC
 • MSZ EN 60146-2:2000: Félvezetős áramátalakítók. 2. rész: Közvetlen egyenáramú áramátalakítókat magukban foglaló, önvezérelt, félvezetős áramalakítók
 • MSZ EN 61204:1995/A1:2001: Kisfeszültségű, egyenfeszültségű kimenetű villamosenergia-ellátó berendezések. Működési jellemzők (IEC
 • MSZ EN 61204:1998: Kisfeszültségű, egyenfeszültségű kimenetű villamosenergia-ellátó berendezések működési jellemzői és biztonsági követelményei
 • MSZ EN 61204-6:2001: Kisfeszültségű, egyenfeszültségű kimenetű villamosenergia-ellátó berendezések. 6. rész: Jóváhagyott minőségű, kisfeszültségű villamosenergia-ellátó berendezések követelményei
 • MSZ EN 50272-2:2001: akkumulátorok és akkumulátor telepek biztonsági előírásai 2.rész. helyhez kötött akkumulátorok
 • MSZ 15688:1991: villamos energia fejlesztő, átalakító és elosztó berendezések tűzvédelme.
 • MSZ 15688:2009: villamos energia fejlesztő, átalakító és elosztó berendezések tűzvédelme.

Információ technika

 • MSZ EN 50310: 2001: Egyen potenciálú összekötések és földelések alkalmazása az információtechnikai berendezéseket tartalmazó épületekben
 • MSZ EN 50173 2001: Információtechnika. Általános kábelezési rendszerek
 • MSZ EN 50173-1 2003: Információtechnika. Általános kábelezési rendszerek 1. rész: Általános követelmények és irodai területek kábelezése
 • MSZ EN 50174-1 2001: Információtechnika. Kábeltelepítés. 1. rész: Előírások és minőségbiztosítás
 • MSZ EN 50174-2 2001: Információtechnika. Kábeltelepítés. 2. rész: Telepítési terv és épületeken belüli alkalmazások
 • MSZ EN 50174-3 2004: Informatika. Kábeltelepítés. 3. rész: Szabadtéri telepítés tervezése és gyakorlata

Szeretnél értesülni az új cikkekről? Iratkozz fel a hírlevélre!


Rólunk

Vállalkozásunk fő tevékenységi körét villanyszerelési és villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok (érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat) teszik ki.  A felső menüsor segítségével részletes információkhoz juthat. 

 

Emellett az oldalon villanyszerelő magazin részben a mindennapi tapasztalatokat is megosztja egy villanyszerelő mester. Az írások nagy részét általános szakmai jellegű cikkek és saját szakmai tapasztalatokról szól. Igyekszünk az oldalon minden a villanyszerelés és felülvizsgálatokkal kapcsolatos információt megosztani, annak érdekében, hogy nem a villamos szakmában dolgozók is megtalálják az őket érdeklő témákat. Ezzel is támogatva azt a kezdeményezést, hogy az életveszélyes villanyszerelési munkákba ne kezdjenek bele az ismeretek hiányában. 

Szolgáltatási területünk

Villanyszerelői szolgáltatás:

Érd, Százhalombatta, Tárnok, Sóskút, Diósd, Törökbálint, Budaörs, Budapest XI. ker. , XXI. ker. , XXII. ker. , Szigetszentmiklós, Halásztelek, Szigethalom, Tököl, Martonvásár, Biatorbágy, Pusztazámor, Tordas, Gyúró, Etyek 

 

Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok:

Érd, Százhalombatta, Tárnok, Sóskút, Diósd, Törökbálint, Budaörs, Budapest XI. ker. , XXI. ker. , XXII. ker. , Szigetszentmiklós, Halásztelek, Szigethalom, Tököl, Martonvásár, Biatorbágy, Pusztazámor, Tordas, Gyúró, Etyek

A felülvizsgálatoknál nagyobb munkák esetében egyéb településeken is elérhetőek. 

Kapcsolat

Ha kapcsolatba szeretne velünk lépni, akkor ezt megteheti a kapcsolat menüpontban. Ahol lehetősége nyílik a beépített üzenetküldő rendszer segítségével üzenetet küldeni. 

Telefonon: + 36-30-9660-019

e-mail: novak@novill.hu

Partnereink

Vállaljuk egyéni és társas vállalkozások könyvelését!
Kérdezzen tőlünk, ha adóügyekről van szó! Adótanácsadói szolgáltatásunk igénybevétele ingyenes azon ügyfeleinknek akik vállalkozásuk könyvelését nálunk végeztetik. Könyvelői szolgáltatásunkkal magánszemélyek rendelkezésére is állunk, akár a személyi jövedelemadó bevallás elkészítését is elvégezzük.


Ez a weboldal sütiket (COOKIE) használ. A sütik segítenek nekünk, hogy önnek jobb böngészési élménye legyen. Az oldalunk használatával ön hozzájárul a sütik használatához. Ha szeretne többet megtudni, tekintse meg adatvédelmi tájékoztatónkat. Adatvédelmi tájékoztató.

Elfogadom a sütiket (cookies) erről az oldalról.

EU Cookie Directive Module Information