24 items tagged "felülvizsgálat"

Találatok: 1 - 20 / 24

Miért kifogásolják elektromos felülvizsgálatnál a szerelt dugvillákat

Category: Magazin főoldal
Készült: 2014. március 02. vasárnap, 20:33

A munkahelyek vonatkozásában elő van írva az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése. Ennek keretein belül történik a dugaszoló villák ellenőrzése is. A háromfázisú 4 és 5 pólusú dugaszoló aljzatok alapból ma már ipari felhasználásra van méretezve.

Ingyenes országos érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat tapasztalatok II.

Category: Magazin főoldal
Készült: 2014. február 16. vasárnap, 20:52

Folytatva az előző cikket nézzük tovább, hogy eddig milyen tapasztalatokkal találkoztam az ingyenes érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatok során. Következőkben a családi házaknál talált hiányosságokról és életveszélyes megoldásokról lesz szó. 

 

Ingyenes országos érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat tapasztalatok I.

Category: Magazin főoldal
Készült: 2014. február 07. péntek, 18:46

Ebben a cikkben az ingyenes országos érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat során szerzett tapasztalataimat írom le. Gondolom mint sokan tudják már ez a Villanyszerelő Szakmai Fórumon indult kezdeményezés része, melynek résztvevői a fórum főoldalán találhatóak meg. Célja a lakosság körében a minimális biztonsági szint növelése. 

Az Érdi újságban és számos helyi médiában történt megjelenés után voltak lakossági megkeresések, melyek eredményéről ebben a cikkben próbálok meg számot adni, remélhetőleg érthető formában azok számára is akik nem jártasak a villanyszerelési témában.

Gázbekötés EPH jegyzőkönyv

Category: Felülvizsgálat főoldal
Készült: 2013. december 23. hétfő, 13:28

A lakások új gázhálózatra történő bekötésekor, átalakításkor és készülék csere alkalmából a gázszolgáltatók kérik a gáz bekötéshez az EPH jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv egy forma nyomtatvány, amit a gázszolgáltató megkövetel.

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata

Category: Felülvizsgálat főoldal
Készült: 2013. december 23. hétfő, 13:27

Az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát szokták röviden tűzvédelmi felülvizsgálatnak nevezni. Az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata az első felülvizsgálat után következik az OTSZ szerint meghatározott időszakonként.

Első felülvizsgálat (üzembe helyezési felülvizsgálat)

Category: Felülvizsgálat főoldal
Készült: 2013. december 08. vasárnap, 20:58

Villamos berendezések első ellenőrzését az MSZ HD 60364-6:2007 szabvány részletezi. Az üzembe helyezés előtt illetve a használatbavétel előtt el kell végezni. Ez a vizsgálat szemrevételezéses és műszeres vizsgálatokból áll.

Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata

Category: Felülvizsgálat főoldal
Készült: 2013. december 08. vasárnap, 20:57

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat az új létesítés befejezésekor válik először aktuálissá. A vonatkozó jogszabályok igyekeznek az emberek védelme érdekében olyan jogszabályi szabályozásokat alkalmazni, ami alapján a felelősségre vonásnak megvannak a jogi eszközei.

Villamos berendezések időszakos felülvizsgálata

Category: Felülvizsgálat főoldal
Készült: 2013. december 08. vasárnap, 20:57

Mindennapi életünket napjainkat villamos hálózatok, berendezések és készülékek közvetlen közelségében éljük. Azért, hogy ezek a lehető legkisebb veszélyt jelentsék számunkra, a jogszabály alkotók jogszabályokkal igyekeznek rákényszeríteni a megfelelő villamos biztonsági szintre bennünket.

Villamos kéziszerszámok felülvizsgálata

Category: Felülvizsgálat főoldal
Készült: 2013. december 08. vasárnap, 20:54

A villamos kéziszerszámokat évente kell felülvizsgálni, ennek a jogi háttere a 10/2016.(IV.5.) NGM rendelet,14/2004.(IV.19.) FMM rendelet. Műszaki vonatkozásban az MSZ HD 60364-6:2007 és az MSZ 4851 szabványok az  irányadóak.

Kézi szerszámnak minősül minden olyan villamos készülék, berendezés, amit munkavégzés közben kézben tartanak, vagy villamos hálózatra csatlakoztatnak.

Villanyórák műszaki felülvizsgálata Pest megyében Érd város közelében

Category: Fogyasztásmérők
Készült: 2013. november 30. szombat, 12:31

Sokszor felmerül, hogy a regisztrált villanyszerelőnek felül kell vizsgálnia a meglévő fogyasztás mérőhelyet (villanyórát).

Milyen esetekben fordul elő a villanyórák felülvizsgálati igénye?

Egyszerűsített villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat

Category: Magazin főoldal
Készült: 2013. június 14. péntek, 11:46

 

AKCIÓ LEJÁRT!

Tapasztalatainkat magazinunkban olvashatják. 

 

A minimális biztonságtechnikai szint ellenőrzése természetesen nem pótolja a teljes körű vizsgálatot, arra viszont jó, hogy nagy vonalakban képet kapjunk a lakás villamos biztonsági szintjéről,

 

vagyis, hogy életveszélyes, vagy nem életveszélyes a lakás villamos hálózata.

 

Az ingyenes egyszerűsített villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat a következő vizsgálatokat tartalmazza:

 

  • Mérőhelynél a bejövő földelés állapotának ellenőrzése, földelési ellenállás értékének meghatározása, 10 ohm alatti vagy feletti.
  • Mért első házi elosztó táblánál EPH ellenőrzés, földelővezetők ellenőrzése, érintésvédelmi mód kialakításának (TN rendszer) ellenőrzése.
  • Az érintésvédelmi kiinduló pontja megfelel, vagy nem felel meg.
  • Zárlati áramvédelem és kötések ellenőrzése az elosztónál és néhány helyen szúrópróbaszerűen.
  • EPH kialakítás ellenőrzése.
  • Szúrópróbaszerű ellenőrzés néhány helyen védővezető folytonossági vizsgálata hurokellenállás méréssel.

 


Időpont egyeztetés végett a kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeim valamelyikén vegye fel velem a kapcsolatot.


Miért is kell a lakásunk villamos hálózatát felülvizsgáltatni?

Category: Magazin főoldal
Készült: 2013. máj. 18. szombat, 19:11

 

Gyakran felteszik ezt a kérdést a lakás tulajdonosok. A legkülönbözőbb indokokat hozzák fel, mellyel sok esetben magukat nyugtatják és úgy gondolják csak felesleges pénzkiadás a villamos hálózat felülvizsgálata (Esetleg úgy gondolják, hogy a villanyszerelők és villamos rendszerek felülvizsgálói ilyen módon szeretnének plusz bevételhez jutni.).

  • Ilyen indok például, hogy 30 éve üzemel a villamos hálózat semmi probléma nincsen vele.
  • Minek költsek rá, ha jól működik.
  • És így lehetne folytatni az ellenérveket.

 

Erősáramú berendezések időszakos (tűzvédelmi) felülvizsgálata

Category: Magazin főoldal
Készült: 2013. máj. 01. szerda, 19:11

 

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatát a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) írja elő kötelezően. Az erősáramú berendezések felülvizsgálatát a rendelet XII, fejezete részletezi.

Országos tűzvédelmi szabályzat erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatára vonatkozó előírásai

Ehhez kapcsolódik a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól, amely tűzvédelmi szakvizsgát ír elő a felülvizsgálóknak.

 

Lakásoknál jellemzően előforduló üzemzavarokról röviden

Category: Magazin főoldal
Készült: 2013. március 08. péntek, 17:54

 

A lakások villamos hálózata a létesítéskor valósul meg. Ennek a kialakítása nagymértékben meghatározza a későbbiekben való használhatóságát az elektromos hálózatnak. Ehhez természetesen hozzájárul, hogy mekkora terhelésű fogyasztókat helyeznek üzembe. Az elektromos hálózat terhelhetőségében szerepet játszik a vezeték anyaga, keresztmetszete és hossza is.

 

Erősáramú berendezések időszakos (EBF) felülvizsgálók tűzvédelmi szakvizsga

Category: Magazin főoldal
Készült: 2013. január 25. péntek, 13:20

 

 

EBF felülvizsgálatot az végezhet 2013. május 1-től, aki rendelkezik a következőkkel:Erősáramú berendezések felülvizsgálója OKJ + 14-estűzvédelmi szakvizsgával.

Megszereztük annak idején az OKJ vizsgát, mely feljogosított bennünket az erősáramú berendezések felülvizsgálatára. A szigorítások folyamatosan érnek bennünket, kezdődött a robbanásbiztos, elektrosztatikus területtel.

 

Gondolatok a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatokról 2013-ban

Category: Magazin főoldal
Készült: 2012. december 09. vasárnap, 15:17

 

A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatokat jogszabályok teszik kötelezővé. A villámvédelmi berendezéseket és az erősáramú berendezések felülvizsgálatát az OTSZ írja elő.

Országos Tűzvédelmi Szabályzat villámvédelmi előírásai

Országos Tűzvédelmi Szabályzat erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatára vonatkozó előírásai

Az OTSZ -ben részletezve van a villamos berendezésekre vonatkozó előírások. Ma már a felülvizsgálatok naptári naphoz vannak kötve. Megszűnt a naptári év, így nem lehet már játszani azzal, hogy a januári dátummal kiadott minősítő irat újbóli esedékességét decemberig elhúzzuk.

 

MSZ 10900-1970, MSZ 10900-1970/1M:1986 szabvány

Category: Magazin főoldal
Készült: 2012. február 29. szerda, 10:07

 

Az MSZ 10900-1970, MSZ 10900-1970/1M:1986, MSZ 10990:2009 jelzettel jelentek meg. Ez a szabvány a villamos hálózatok és berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának ellenőrzéséről és dokumentálásáról szól. Az első kétjelzetű szabvány az MSZ 1600 –as szabvány szerint szerelt létesítmények vizsgálatával foglalkozik. A vizsgálatot mindig a létesítéskor érvényes szabványoknak megfelelően kell elvégezni.

 

Országos tűzvédelmi szabályzat erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatára vonatkozó előírásai

Category: Magazin főoldal
Készült: 2011. szeptember 08. csütörtök, 19:33

 

 

Országos tűzvédelmi szabályzatnak ennek a fejezet az erősáramú berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatára vonatkozik, érinti a villanyszerelők és felülvizsgálók feladatait. A rendelet szerint a lakóépületeknél 32 A -nál nem nagyobb névleges áramerősségű villamos berendezéseire nem terjed ki. Viszont kiterjed a korábban előírt létesítmények villamos berendezéseire. Vagyis a rendelet meghatározza mire terjed ki, illetve mire nem terjed ki a hatálya. Meghatározza a felülvizsgálat gyakoriságát. A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségeknél megmaradt a 3 év, most a C, - D és E  tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségeknél 6 évente kell az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát elvégezni. A gyakoriság tekintetében most már a naptári nap számít, a korábbi naptári év helyett. Az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeknél sújtólég és robbanásbiztos villamos berendezés kezelő (szerelő) jogosultsággal is kell rendelkeznie a felülvizsgálónak, illetve két személy esetén a két személynek együtt kell rendelkezni az előbbi képesítéssel.

 

Idézet a 28/2011.(IX.6.) BM rendeletből  az OTSZ előírás az  erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata szempontjából. A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat tekintetében.

 

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat kisgépeknél

Category: Magazin főoldal
Készült: 2010. december 14. kedd, 12:19

 

Mit is nevezzünk kézi szerszámnak? Azok a villamos erősáramú kézi szerszámok amelyeket munkavégzés alkalmával kézben tartunk. Fúrógép, flex, hőlégfúvó, hajszárító, és még lehetne folytatni a felsorolást. Továbbá a munkaterületen, műhelyben, építkezésen üzem közben is áthelyezhetünk villamos gépeket. (például: betonkeverő, betonvibrátor, hegesztőgép, stb.)

A 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről szóló rendelet alapján a felülvizsgálatok elvégzéséről a munkaadónak kell gondoskodni.

 

Az villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát a 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet írja elő. Ezen kisgépek vizsgálata az MSZ 4851-5:1991 szabvány valamint az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány előírásainak a figyelembevételével történik.

 

Villamossági szerelés

Category: Magazin főoldal
Készült: 2010. november 27. szombat, 21:46

 

 

Mit is értünk a kifejezés alatt? A villamossági szerelésbe beletartozik az épületvillamossági szerelés, automatika szerelés, villamos háztartási gépek szerelése és javítása, autóvillamossági szerelés, gyengeáramú villamossági szerelés, hálózat szerelés, kábel szerelés és ezt még lehetne folytatni tovább.

 

Minket villanyszerelőket első sorban erősáramú és gyengeáramú villamossági szerelések érintenek. Minden szakterület önmagában is megállja a helyét. Ahoz, hogy el tudjuk látni a szakmai feladatokat, ismernünk kell a szakmai szabványok és rendeletek előírásait is. Az alapozás az iskolai tanulmányok során kezdődik, itt megkapjuk a kellő alapokat az induláshoz. Lényeges az iskola választásnál a jó hírnévvel rendelkező iskola, ez már valahol magában hordozhatja a megfelelő oktatási színvonal biztosítását. A tanulmányaink során igyekezzünk minél magasabb szintre emelni a szakmai tudásunkat. Ez végigkíséri tanulmányainkat attól függően kinek milyen szintre sikerül eljutnia. Vannak nagyon jó hírnévvel rendelkező közép és felsőfokú oktatási intézmények. A szakmai továbbképzéseken ez nagyon jól megmutatkozik, például a mester képzés során a vizsgáknál is.

Szeretnél értesülni az új cikkekről? Iratkozz fel a hírlevélre!


Rólunk

Vállalkozásunk fő tevékenységi körét villanyszerelési és villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok (érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat) teszik ki.  A felső menüsor segítségével részletes információkhoz juthat. 

 

Emellett az oldalon villanyszerelő magazin részben a mindennapi tapasztalatokat is megosztja egy villanyszerelő mester. Az írások nagy részét általános szakmai jellegű cikkek és saját szakmai tapasztalatokról szól. Igyekszünk az oldalon minden a villanyszerelés és felülvizsgálatokkal kapcsolatos információt megosztani, annak érdekében, hogy nem a villamos szakmában dolgozók is megtalálják az őket érdeklő témákat. Ezzel is támogatva azt a kezdeményezést, hogy az életveszélyes villanyszerelési munkákba ne kezdjenek bele az ismeretek hiányában. 

Szolgáltatási területünk

Villanyszerelői szolgáltatás:

Érd, Százhalombatta, Tárnok, Sóskút, Diósd, Törökbálint, Budaörs, Budapest XI. ker. , XXI. ker. , XXII. ker. , Szigetszentmiklós, Halásztelek, Szigethalom, Tököl, Martonvásár, Biatorbágy, Pusztazámor, Tordas, Gyúró, Etyek 

 

Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok:

Érd, Százhalombatta, Tárnok, Sóskút, Diósd, Törökbálint, Budaörs, Budapest XI. ker. , XXI. ker. , XXII. ker. , Szigetszentmiklós, Halásztelek, Szigethalom, Tököl, Martonvásár, Biatorbágy, Pusztazámor, Tordas, Gyúró, Etyek

A felülvizsgálatoknál nagyobb munkák esetében egyéb településeken is elérhetőek. 

Kapcsolat

Ha kapcsolatba szeretne velünk lépni, akkor ezt megteheti a kapcsolat menüpontban. Ahol lehetősége nyílik a beépített üzenetküldő rendszer segítségével üzenetet küldeni. 

Telefonon: + 36-30-9660-019

e-mail: novak@novill.hu

Partnereink

Vállaljuk egyéni és társas vállalkozások könyvelését!
Kérdezzen tőlünk, ha adóügyekről van szó! Adótanácsadói szolgáltatásunk igénybevétele ingyenes azon ügyfeleinknek akik vállalkozásuk könyvelését nálunk végeztetik. Könyvelői szolgáltatásunkkal magánszemélyek rendelkezésére is állunk, akár a személyi jövedelemadó bevallás elkészítését is elvégezzük.


Ez a weboldal sütiket (COOKIE) használ. A sütik segítenek nekünk, hogy önnek jobb böngészési élménye legyen. Az oldalunk használatával ön hozzájárul a sütik használatához. Ha szeretne többet megtudni, tekintse meg adatvédelmi tájékoztatónkat. Adatvédelmi tájékoztató.

Elfogadom a sütiket (cookies) erről az oldalról.

EU Cookie Directive Module Information